Náš tým 

20210804_114105dfd.jpeg

 Mgr. Lenka Pešková

Hledáte pomoc s volbou budoucí školy a povolání nebo chcete pomoci s rozvojem vašich silných talentů? Naše certifikovaná talentová konzultantka Lenka je specialistka na poradenství v oblasti vzdělání a kariéry, která vám pomůže objevit vaše silné stránky a talenty a najít správnou cestu pro váš úspěšný budoucí život.

Lenka má více než 20 let zkušeností v oblasti personálního kariérového poradenství a pomohla již mnoha lidem najít správnou cestu v životě. Získala rozsáhlé znalosti o trhu práce, různých profesích a povolání a o různých typech společností v ČR. Kromě kar ..více

Co říká Lenka o TalenTestu™?

Je to skvělý nástroj, který nám, kariérovým konzultantům, pomáhá při talentové konzultaci nebo koučinku rychleji se orientovat v preferencích, zájmech a dovednostech žáka nebo studenta. Je to skvělý podklad pro rozhovor o budoucím směřování. A je super, že si ho kdokoli může vyplnit v klidu domova online, a nemusí se objednávat do poradny a vyplňovat ho na místě, postaru - tužka papír. Za necelou půlhodinku má k dispozici svůj talentový profil a může si prostudovat, co jednotlivé talenty znamenají a podívat se na studijní obory přímo na stránky škol a nebo na návrhy povolání, která lidé s tímto talentem mohou vykonávat. Je to skvělá pomoc pro lepší orientaci o budoucích možnostech.

V čem je Gardnerova teorie mnohočetné inteligence podle tebe přínosná?

Upřímně nevěřím ve všemocnost IQ testů. (jedno IQ vládne všem 😊) Dokážou sice skvěle identifikovat logicko-matematické a jazykové schopnosti, ale co další schopnosti a dovednosti, které mají lidé, kteří nemají vysoké skóre zrovna v těchto oblastech? Nemyslím si, že se jenom podle IQ dá člověk nasměrovat k tomu, co mu v životě přinese smysl, úspěch, radost a uspokojení. Věřím v rozmanitost a v to, že každý jsme jiný a můžeme být dobří v něčem jiném než ostatní a vzájemně se doplňovat. A i lidé, kteří nemají nejlepší logické myšlení, mohou být úspěšní v jiných oblastech, nezapomínejme na kulturu a umění a na sport, které jsou nedílnou součástí naší společnosti. A to si myslím, že je největším přínosem teorie mnohočetné inteligence, důraz na rozmanitost talentů, rozmanitost lidí! A v našem TalenTestu™ jsme propojili právě tuto teorii
s požadavky na různá povolání a se středoškolskými i vysokoškolskými studijními obory, což je skvělé!

Proč myslíš, že je dobré podstoupit konzultaci s talentovým koučem?

Konzultace je vlastně rozhovor, který ideálně doplňuje sebehodnocení získané z dotazníku v aplikaci TalenTest™.
V dotaznících bývají odpovědi zaškálované a abychom zjistili lehké nuance v odpovědích k tomu nám právě slouží rozhovor, kde můžeme jít do hloubky a získat více informací, abychom dokázali lépe poradit. V rámci konzultace jsme schopní zodpovídat otázky, které mají žáci a studenti k výsledkům TalenTestu™, k jejich talentovému profilu, dokážeme jim lépe vysvětlit, co znamená, který talent a více do hloubky probrat vhodná povolání a školy. Další úrovně konzultací se zabývají již konkrétně rozvojem silných talentů. Během konzultace se věnujeme i věcem, které dotazníkem nezjistíme, tzn. kdo daného jedince ovlivňuje, jaké jsou bariéry či možnosti pro rozvoj jejich talentů, jaké sociální pole kolem sebe mají a zda je podporuje či naopak brzdí. Všeobecně je konzultace ideální prostor pro ujasnění si svých možností, odstranění obav, zvýšení motivace a získání sebevědomí, že opravdu existují oblasti, ve kterých se budu moci uplatnit.

20210804_114105dfd.jpeg

 Mgr. Jaroslav Pavlas

Jarda je naším certifikovaným konzultantem pro diagnostiku talentů u dětí a teenagerů z mnoha důvodů. Díky své bohaté již téměř 30 leté pracovní zkušenosti v českých i nadnárodních firmách rozumí tomu, jakým způsobem se talent projevuje a odráží v pracovním prostředí. To mu umožňuje lépe identifikovat talenty u dětí a teenagerů a pomáhat jim při plánování jejich budoucí kariéry.

Jarda má také cenné zkušenosti jako personální konzultant v personálně poradenských firmách, což zahrnuje i diagnostiku talentů. Tato praxe mu pomohla se seznámit s mnoha diagnostickými metodami a nástroji, které jsou efektivní při ident ..více

Jaká byla tvoje zkušenost s volbou povolání, když jsi chodil do školy?

Na základní škole ani na střední škole jsem nezažil žádnou aktivitu ze strany školského systému ani rodičů, která by se zaměřovala na identifikaci mých talentů. Bylo to ještě těsně před revolucí. Můj syn, který chodil do školy již dlouho po revoluci, měl sice možnost zúčastnit se takové aktivity na základní škole, ale její úroveň a výsledky byly velmi nízké a dokonce až zavádějící. Jsem přesvědčen, že v České republice naprosto chyběl systém, který by komplexně a kvalitně identifikoval talenty našich dětí s přímou návazností na výběr vhodných škol a profesí.

Jaké předpoklady by měl mít úspěšný talentový konzultant?

Aby talentová konzultace byla dostatečně kvalitní, je potřeba několika zásadních předpokladů. Kromě kvalitního diagnostického nástroje je důležitý také kvalitní multioborový konzultant s dostatečně dlouhou praxí. Ten by měl mít znalosti z psychologie, sociologie, pedagogiky, personálního managementu a trhu práce. Ideálně by měl mít praxi několik let v oborech personálního poradenství či personálního managementu. A také je třeba si uvědomit, že pedagogové, psychologové či rodiče většinou nemohou sledovat všechny změny na trhu práce.

Jaký je tvůj názor na význam objevování talentů pro osobní úspěch?

Je naprosto úžasný pocit, když se v rámci konzultace začnou odkrývat jednotlivé talenty klienta. Talenty jsou vrozené a má je každý z nás. Záleží na tom, zda je včas objevíme a začneme rozvíjet, aby nezakrněly. Když se to stane, ve svém životě vyhrává úplně každý.

20210804_114105dfd.jpeg

 Mgr. Aleš Kříž

Aleš cítí vnitřní potřebu pomáhat lidem objevovat a rozvíjet jejich skryté talenty. Jeho nadšení pro talentovou konzultaci pramení z přesvědčení, že každý jedinec má v sobě unikátní schopnosti, které mohou být klíčem k osobnímu a profesnímu úspěchu.

Aleš jako otec tří teenagerů má hluboký vhled do rozmanitosti talentů a potenciálu každého jedince. Tato zkušenost ho učí empatii a schopnosti porozumět individuálním potřebám a výzvám.

Aleš je zkušeným učitelem oboru TV a společenských věd s bohatou historií výuky na střední odborné škole. Tato pedagogická zkuše ..více

pexels cottonbro-studio-4101143xChcete se stát součástí našeho týmu certifikovaných konzultantů nebo začít využívat TalenTest™  v rámci Vaší poradenské činnosti?

Je to možné! Stačí absolvovat náš certifikační kurz, který je v přípravě
a brzy bude otevřen.
pexels cottonbro-studio-4101143x


Chcete se stát součástí našeho týmu certifikovaných konzultantů nebo začít využívat TalenTest™  v rámci Vaší poradenské činnosti?

Je to možné! Stačí absolvovat náš certifikační kurz, který je v přípravě
a brzy bude otevřen.