Kurz pro certifikované konzultanty

Obsah certifikačního kurzu:

Teoretickou část, která se zaměřuje na psychologické souvislosti měření inteligence a schopností, identifikaci talentů a jejich rozvoj, současný stav kariérového poradenství a hlubší pochopení Gardnerovy teorie rozmanité inteligence a jím definovaných talentů. Vysvětlení metodiky talentové konzultace, struktury závěrečné zprávy, metodiky konzultace pro rodiče a rozvojových koučovacích konzultací.

Praktickou část, která se zaměřuje na analýzu výsledků vlastního TalenTestu™ a několika dalších případových studií. Součástí praktické části jsou i náslechy talentových konzultací a vlastní vedení 3 talentových konzultací pod dohledem zkušeného certifikovaného konzultanta.

Kurz probíhá online a je individuální, rozsah kurzu 32 hodin.

Cena kurzu: 25.000 Kč bez DPH.