Blog

starter blog
10. říjen, 2023

Gardnerova teorie rozmanité inteligence: Více než jen IQ

Rozmanitost talentů: Jak Gardnerova teorie mění pohled
na inteligenci

starter blog
10. říjen, 2023

Gardnerova teorie rozmanité inteligence: Více než jen IQ

Kritický pohled: Vyvážení kritiky a významu Gardnerovy teorie
starter blog
10. říjen, 2023

Gardnerova teorie rozmanité inteligence: Více než jen IQ

Dopad na vzdělávání
starter blog
10. říjen, 2023

Gardnerova teorie rozmanité inteligence: Více než jen IQ

Gardner vs. Holland: Porovnání teorií o inteligenci a kariéře